RSS

กังนัมสไตล์ 강남스타일 Gangnam Style – PSY

06 Sep
강남스타일 Gangnam Style – PSY
오빤 강남스타일 강남스타일
โอปัน กังนัมสไตล์ กังนัมสไตล์
낮에는 따사로운 인간적인 여자นาเจนึน ตาซาโรอุน อินกัน ชอกิน ยอจา
커피 한잔의 여유를 아는 품격 있는 여자คอฟฟี่ ฮันจันเน ยอยูรึล อานึน พุมคยอก อิสนึน ยอจา
밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตือกอวอจีนึน ยอจา
그런 반전 있는 여자
คือรอน บันจอน อิสนึน ยอจา
나는 사나이นานึน ซานาเอ
낮에는 너만큼 따사로운 그런 사나이นาเจนึน นอมันคึม ตาซาโรอุน คืรอน ซานาเอ
커피 식기도 전에 원샷 때리는 사나이
 คอฟฟี่ ชิกกีโด ชอนเน วันช็อต แตรีนึน ซานาเอ
밤이 오면 심장이 터져버리는 사나이บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตอ ชยอ บอรีนึน ซานาเอ
그런 사나이
คือรอน ซานาเอ
아름다워 사랑스러워อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
คือแร นอ  hey คือแร บาโร นอ
아름다워 사랑스러워อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
คือแร นอ  hey คือแร บาโร นอ
지금부터 갈 데까지 가볼까
ชีกึมบูท่อ คัล เดกาจี คาบลกา
오빤 강남스타일 강남스타일โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
오 오 오 오 โอ โอ โอ โอ
오빤 강남스타일 ,강남스타일
โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
오 오 오 오 โอ โอ โอ โอ
오빤 강남스타일 โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
오 오 오 오 오빤 강남스타일
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
오오오오 โอ โอ โอ โอ
정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자จองซกเค โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ยอจา
이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자อีแตดา ชิบพือมยอน มุกก็อตตอน มอรี พูนึน ยอจา
가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자กา รยอส จีมัน เวนมันฮัน โนชุลโพดา ยาฮัน ยอจา
그런 감각적인 여자
คือรอน คัมคักขอกกิน ยอจา
나는 사나이นานึน ซานาเอ
점잖아 보이지만 놀 땐 노는 사나이ชอมชานา โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ซานาเอ
때가 되면 완전 미쳐버리는 사나이แตกา ทเวมยอน วานช่อน มีชยอบอรีนึน ซานาเอ
근육보다 사상이 울퉁불퉁한 사나이คึนยูกโบดา ซาซังงี อุลตุงบุลตุงฮัน ซานาเอ
그런 사나이
คือรอน ซานาเอ
아름다워 사랑스러워อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
คือแร นอ  hey คือแร บาโร นอ
아름다워 사랑스러워อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
คือแร นอ  hey คือแร บาโร นอ
지금부터 갈 데까지 가볼까
ชีกึมบูท่อ คัล เดกาจี คาบลกา
오빤 강남스타일 강남스타일โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
오 오 오 오 โอ โอ โอ โอ
오빤 강남스타일 ,강남스타일
โอปัน กังนัมสไตล์,กังนัมสไตล์
오 오 오 오 โอ โอ โอ โอ
오빤 강남스타일 โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
오 오 오 오 오빤 강남스타일
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
오오오오 โอ โอ โอ โอ
뛰는 놈 그 위에 나는 놈, baby baby
ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม, baby baby
나는 뭘 좀 아는 놈 ,뛰는 놈 그 위에 나는 놈นานึน มวอล ชม อานึน นม, ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม
baby baby, 나는 뭘 좀 아는 놈
baby baby, นานึน มวอล ชม อานึน นม
You know what I’m saying
오빤 강남스타일Eh- Sexy Lady
โอปัน กังนัมสไตล์ Eh- Sexy Lady
오 오 오 오 오빤 강남스타일โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
오 오 오 오 오빤 강남스타일
โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์

คำแปลเพลง กังนัมสไตล์ กันนะครับ 

พี่น่ะกังนัมสไตล์ ,กังนัมสไตล์
ในตอนกลางวันเธอเป็นผู้หญิงที่อบอุ่น สดใส
เป็นผู้หญิงที่งดงามเมื่อเธอกำลังเอ็นจอยไปกับกาแฟถ้วยโปรดสักแก้วของเธอ
แต่พอยามราตรีมาถึง เธอกลับกลายเป็ยหญิงสาวที่หัวใจเร่าร้อน
เธอก็เป็นผู้หญิงแบบนั้นแหละ
ส่วนผมก็คือผู้ชายคนนึง
ผู้ชายที่ในตอนกลางวันก็อบอุ่นไม่แพ้กันกับเธอ
ผู้ชายที่สนุกกับการดื่มกาแฟให้หมดภายใน1ช็อตก่อนที่มันจะเย็น
แต่เมื่อยามราตรีมาถึง ผมก็จะกลายเป็นชายหนุ่มที่หัวใจระเบิดออกมา
ผมก็เป็นผู้ชายแบบนั้นนั่นแหละ
สวยงาม และน่ารักน่าเอ็นดู
นั่นแหละเธอ hey ใช่เธอเลย hey
สวยงาม และน่ารักน่าเอ็นดู
นั่นแหละเธอ hey ใช่เธอเลย hey
ออกไปสนุกด้วยกันตั้งแต่บัดนี้ไปจนจบกันเถอะ
พี่น่ะกังนัมสไตล์ ,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
พี่น่ะกังนัมสไตล์ ,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
พี่น่ะกังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ พี่น่ะกังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ
แม้ว่าเธอจะดูเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย แต่เมื่อถึงเวลาเล่นสนุก เธอจะเต็มที่กับมันสุดๆ
เธอจะปล่อยผมของเธอที่ถูกมัดเอาไว้อยู่ ในเวลาที่เธอต้องการ
แม้ว่าเธอจะสวมชุดที่ปกปิดมิดชิด แต่เธอดูเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่กว่าตอนใส่ชุดที่วาบหวิว
เธอก็เป็นผู้หญิงที่มีความคิดแบบนั้นยังไงล่ะ
ส่วนผมก็คือผู้ชายคนนึง
ผู้ชายที่แม้จะดูสุภาพ แต่พอถึงเวลาสนุกผมก็จะเล่นสนุกอย่างเต็มที่เหมือนกัน
ผมเป็นผู้ชายที่บ้าคลั่งอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อถึงเวลาสมควร
ผมเป็นผู้ชายที่ให้ความสนใจเรื่องพุง มากกว่าสนใจที่จะมีกล้าม
ผมก็เป็นผู้ชายแบบนั้นนั่นแหละ
สวยงาม และน่ารักน่าเอ็นดู
นั่นแหละเธอ hey ใช่เธอเลย hey
สวยงาม และน่ารักน่าเอ็นดู
นั่นแหละเธอ hey ใช่เธอเลย hey
ออกไปสนุกด้วยกันตั้งแต่บัดนี้ไปจนจบกันเถอะ
พี่น่ะกังนัมสไตล์ ,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
พี่น่ะกังนัมสไตล์ ,กังนัมสไตล์
โอ โอ โอ โอ
พี่น่ะกังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ พี่น่ะกังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ
บินขึ้นไป ผมคือคนที่บินขึ้นไปบนฟ้า , baby baby
ผมคือคนที่รู้อะไรบางอย่าง, คือคนที่บินขึ้นไปบนฟ้า
baby baby, ผมคือคนที่รู้อะไรบางอย่าง
You know what I’m saying
พี่น่ะกังนัมสไตล์ Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ พี่น่ะกังนัมสไตล์
Eh- Sexy Lady
โอ โอ โอ โอ พี่น่ะกังนัมสไตล์
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 2012/09/06 in mE my eNteRtaInmEnT

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Mck's Movie

ความเห็นหลังชม และบทวิจารณ์หนังประจำสัปดาห์

S0174123's Blog

Just another WordPress.com weblog

"Montho"s Blog

Just another WordPress.com weblog

crabbielife

A Fangirl's Feed

SHINHWA SINGAPORE

Sharing orange love on the little red dot

Happy Voice * ANDY

SHINHWA's ANDY Fan Site

afphrodietic

Random shows and dramas, mostly Korean.

ABSOLUT SHINHWA

나는 신창다.

SHCJ Indonesia

Orange World Navigator

★ SHINHWA EMPIRE ★

ALL ABOUT SHINHWA ♥

My Statistical Methods

There is a difference between knowing the path and walking the path. >>> The Matrix

МøИţěЄ ÞҐµЗҜþäЯϊςћẪŖť

Beginning-Birth-Forever-Friendship

KLIVE DL

To Live is To share

Junjin's Thai Fans Community

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: