RSS

Princess Ja Myung Go : จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

10 Jan

Princess Ja Myung Go : จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

"หนึ่งนั้นยอมสละบ้านเมืองเพื่อความรัก
         อีกหนึ่งนั้นยอมสละซึ่งความรัก…เพื่อปกปักษ์บ้านเมืองแห่งตน "
 
 
เรื่องย่อ
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดินเรื่องเล่าจากตำนานเมื่อ 2000 ปีที่ผ่านมา มีราชอาณาจักรที่ชื่อว่านังนัง (Nangnang) ซึ่งราชอาณาจักรนังนัง นั้นมีกลองศํกดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ใบหนึ่ง มีชื่อว่าจามอง (Ja Myung Drum) หรือ (Ja Myung Go) ทุกครั้งที่มีข้าศึกมารุกราน กลองจะสามารถส่งเสียงดังเตือนภัยขึ้นมาได้เอง จึงทำให้มีศัตรูมากมายหวังที่จะทำลายกลองนี้ซะ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่กลองใหญ่ แต่กลับเป็นเพียงองค์หญิงจามอง (Ja Myung) พระธิดาในพระราชาชอยรีแห่งแคว้นนังนังเท่านั้น
องค์หญิงจามองและองค์หญิงลาฮี องค์หญิงทั้งสองถูกพยากรณ์ว่าพระองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้แคว้นนังนังเอาไว้ ส่วนอีกพระองค์หนึ่งจะนำความหายนะมาสู่แคว้นนังนัง จนถึงขั้นล่มสลาย พระมารดาขององค์หญิงลาฮีทรงใช้พระอำนาจของครอบครัวที่มีล้นฟ้าสนับสนุนองค์หญิงลาฮีขึ้นเป็นองค์หญิงนังนัง แม้ว่าองค์หญิงจามองทรงได้รับบัญชาจากสรวงสวรรค์ให้ปกปักรักษาแคว้นนังนังก็ตาม แต่กลับถูกใส่ร้ายว่า องค์หญิงจามองนั้นจะเป็นคนที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองล่มจม และประสบกับหายนะอันใหญ่หลวง
เมื่อเป็นเช่นนี้พระมารดาจึงจำต้องส่งองค์หญิงจามองออกจากวังหลวงตั้งแต่ยังพระเยาว์ องค์หญิงจามองได้เติบโตขึ้นมาในฐานะสามัญชนทั่วไป ขายศิลปะเลี้ยงชีพ ขณะที่ร่ำเรียนศิลปะนั่นเองก็มีโอกาสได้ศึกษาวรยุทธจนกลายเป็นผู้เยี่ยมยุทธ เมื่อจามองรู้ฐานะที่แท้จริงของตนเองว่าเป็นองค์หญิงแล้ว จึงได้กลับสู่ราชอณาจักรอีกครั้ง เนื่องจากวังหลวงกำลังประสบปัญหาการสืบราชบัลลังก์ การกลับสู่วังหลวงขององค์หญิงจามองจึงต้องเผชิญกับต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
องค์หญิงจามองและองค์ชายโฮดงแห่งราชอณาจักรโกคุโรยอ (ลูกชายของพระราชามูยุล) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรคู่ต่อสู้ของราชอาณาจักรของนาง ทั้งคู่ได้ตกหลุมรักกัน ด้วยฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งของทั้งสองจึงทำให้ความรักไม่ได้แสนหวานอย่างที่คิด โชคชะตาทำให้ทั้งสองพระองค์ไม่ได้สมหวังในรัก ด้วยองค์หญิงนังนังก็ทรงหลงรักองค์ชายโฮดงเช่นเดียวกัน เพื่อความรัก องค์หญิงนังนังซึ่งจะต้องสืบราชบัลลังก์ต่อไปนั้นทรงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่มีต่อองค์ชายโฮดงจึงได้ทรงนำแคว้นนังนังผนวกเข้ากับแคว้นโกคูรยอ และยังได้ทำลายกลองศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองลง พร้อมทั้งยังทำร้ายน้องสาวของตนเองด้วย ในที่สุดองค์หญิงนังนังก็ถูกพสกนิกรประชาทัณฑ์จนสิ้นพระชนม์  
องค์หญิงจามองซึ่งได้รับบัญชาจากสรวงสวรรค์ให้ปกปักรักษาแคว้นนังนังเอาไว้ เพื่อปกปักรักษาแคว้นนังนังไว้ องค์หญิงจามองได้ต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเมืองของนางไว้ สุดท้ายองค์หญิงจามองจำต้องใช้ดาบปลิดชีพองค์ชายโฮดง คนที่นางรักเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ …
 


รายชื่อนักแสดง
Jung Ryu Won รับบทเป็น องค์หญิง จามอง

Park Min Young รับบทเป็น องค์หญิง นักรัง (Princess Nak-Rang)

Jung Kyung Ho รับบทเป็น องค์ชาย โฮดง (Prince Hodong)

Lee Young Yoo รับบทเป็น องค์หญิง จามอง ตอนเด็ก
Jin Ji Hee รับบทเป็น องค์หญิงนักรัง (Nak-Rang) ตอนเด็ก
Kang Soo Han รับบทเป็น องค์ชาย โฮดงตอนเด็ก
Moon Sung Geun รับบทเป็น กษัตริย์ เตมูจิน(King Daemusin)
Kim Sung Ryung รับบทเป็น โมฮาโซ (Mo Ha So) แม่ขององค์หญิง จามอง
Hong Yo Seob รับบทเป็น แชริ (Chae Ri) พระราชา/ พระบิดาองค์หญิง จามอง, องค์หญิงนักรัง (Nak-Rang)
Lee Mi Sook  รับบทเป็น วังจาชิ (Wang Ja Shi) แม่องค์หญิงนักรัง (Nak-Rang) / ราฮี (Ra Hee)

ข้อมูลตัวละคร
องค์หญิงจามอง
“โชคชะตา จงไปจากเราเถิด เราไม่เพียงไม่อยากเป็นองค์หญิง ทั้งยังไม่อยากตามหาพ่อแม่ที่ทอดทิ้งเราไปอีกด้วย สำหรับเราแล้ว มาตุภูมิคืออะไร เหตุใดจึงต้องแบกรับภาระพสกนิกรทั่วทั้งแคว้นเอาไว้ หากเป็นไปได้ ถ้าหากเราเป็นเหมือนองค์หญิงลาฮีพี่สาวมีรักก็สมรัก เป็นคนรักที่งดงามขององค์ชายโฮดง จูงมือกันไปจนชีวิตหาไม่ ทว่า….หากไม่เป็นเช่นนั้น หากถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนที่เราควรเดินไป ก็ขอให้โชคชะตาให้เราใช้กระบี่ปลิดชีวิตองค์ชายโฮดงอย่างไร้หัวใจด้วยเถิด”
 
องค์หญิงจามองพระธิดาในพระราชาชอยรีและโมฮาซูพระมเหสีใหญ่แห่งแคว้นนังนัง ตามกฎมลเฑียรบาลแล้ว องค์หญิงจามองต้องเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา แต่โชคชะตากลับผกผัน แม้ว่าพระองค์จะเป็นองค์หญิงสูงศักดิ์ ทั้งที่ได้มาซึ่งความรัก แต่โชคชะตากลับไม่ให้องค์หญิงได้สัมผัสความรักอันแสนหวาน  เนื่องจากองค์หญิงเป็นตอนที่จึงต้องแบกรับภาระหน้าที่ในอันที่จะปกปักรักษาแคว้นนังนังเอาไว้ ด้วยภาระหน้าที่นี้เองทำให้องค์หญิงต้องยืนหยัดเข้มแข็ง สภาพความเป็นจริงที่โหดร้าย ทำให้องค์หญิงต้องอดทน องค์หญิงจามองและองค์หญิงลาฮีถือประสูติในวันเดียวกัน คำพยากรณ์จึงได้กำหนดชะตาชีวิตขององค์หญิงทั้งสองไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
องค์หญิงลาฮี 
“จามอง เจ้ากล้าอ้างพสกนิกรต่อหน้าเราเชียวหรือ เมื่อครั้งที่เจ้าเป็นเพียงคนขายศิลปะเลี้ยงชีพนั้น เราซึ่งมีฐานะเป็นองค์หญิงนังนังก็ได้ศึกษาวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อสืบราชบัลลังก์แล้ว อุปมาเหมือนน้ำตกที่ไม่ไหลย้อนกลับฉันใดฉันนั้น แคว้นโกคูรยอซึ่งเป็นแคว้นใหญ่เกรียงไกรทางภาคเหนือ ความจริงแล้วแลกมาด้วยชะตากรรมของแคว้นนังนังของเรา แต่การล่มสลายของแคว้นนังนังนั้น จะเร็วขึ้นกว่าเดิมสิบปีหรือยี่สิบปีก็ตาม ขอให้    เจ้าอย่าได้ประณามเราเลย นอกจากนี้ ความรักของเราที่มีต่อโฮดง ไฉนจะให้เสื่อมเสียต่อจริยวัตรของขัตติยราชเล่า เราเพียงปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดื่มด่ำในความรักเท่านั้น ผิดด้วยหรือที่เราจะคิดเช่นนั้น จามอง เจ้าคงไม่ได้คิดเฉกเช่นเดียวกับเราหรอก”
 
องค์หญิงลาฮี ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นองค์หญิงแห่งแคว้นนังนัง เป็นพระธิดาในพระราชาชอยรี  และพระมเหสีรองแห่งแคว้นนังนัง เนื่องจากองค์หญิงนังนังและองค์หญิงจามองต่างถือประสูติในวันเดียวกัน โหรหลวงจึงพยากรณ์ทำนายโชคชะตาองค์หญิงทั้งสองว่า “คนหนึ่งปกปักรักษาบ้านเมือง อีกคนหนึ่งทำให้บ้านเมืองล่มสลาย พสกนิกรล้มตาย” เมื่อเทียบกันแล้ว องค์หญิงลาฮีทรงมีวาสนามากกว่าองค์หญิงจามอง พระมารดาใช้อิทธิพลที่มีล้นฟ้าทำให้องค์หญิงลาฮีกลายเป็นผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองไม่เพียงเป็นที่โปรดปรานจากพระบิดาพระมารดาแล้ว ทั้งยังได้รับความศรัทธาจากพสกนิกรอีกด้วย แม้ว่าองค์หญิงลาฮีมีรูปโฉมงดงาม แต่จิตใจกลับแฝงด้วยความอคติ
 
องค์ชายโฮดง — พระโอรสในพระเจ้าแทมูชินแห่งโกคูรยอ
“ด้วยชะตาชีวิตกำหนดให้เราต้องกลัดกลุ้มใจด้วยผู้หญิงสามคน  คนหนึ่งคือหญิงผู้เป็นแม่คนหนึ่งคือจามองหญิงที่รัก คนหนึ่งคือลาฮีหญิงที่ถูกตนใช้เป็นเครื่องมือ แม่ของเราเป็นธิดาแคว้นพูยอศัตรูชาติบ้านเมือง จามอง ไฉนจึงเป็นหญิงสาวแคว้นนังนังดินแดนที่แคว้นโกคูรยอหมายปอง แม่ถูกเราทรยศหักหลัง จามองถูกเราทำร้ายแสนสาหัสแต่ก็ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไป เราสมควรตายจริง ๆ ทั้งที่ชายสามศอกไม่ควรนำพา จามองหญิงที่รักเรา เหตุใดเราจึงทำกับนางได้ อาจเป็นเพราะเราเป็นโอรสของพระเจ้าแทมูชิน อาจเป็นเพราะชะตาชีวิตที่กำหนดให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปกครองแผ่นดิน อาจเป็นเพราะเราต้องดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากความรัก ถึงอย่างไรหากไม่มีอำนาจ เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้”
 
องค์ชายโฮดงเป็นโอรสในพระเจ้าแทมูชินพระราชาลำดับที่สามแห่งแคว้นโกคูรยอ อุปนิสัยสอดคล้องกับชื่อคือเป็นชายหนุ่มรูปงามสง่าผ่าเผย เชี่ยวชาญชำนาญการศึก มีความสามารถในการยิงธนูเฉกเช่นเดียวกับพระอัยกาจนได้รับการกล่าวขานจากพสกนิกรว่าเป็นพระเจ้าจูมงกลับชาติมาจุติ ด้วยความที่องค์ชายโฮดงทรงตั้งมั่นในปณิธานของพระราชบิดามูยุลที่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างแคว้นโกคูรยอให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร องค์ชายโฮดงจึงทรงสานต่อปณิธานพระราชบิดา ด้วยการกวาดล้างแคว้นพูยอและแคว้นนังนังองค์ชายโฮดงเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้ามูยุล พระมารดาเป็นชาวแคว้นพูยอ ด้วยฐานะของพระมารดาที่เป็นชาวแคว้นพูยอจึงเป็นจุดอ่อนสำคัญขององค์ชายโฮดง เดิมทีซึ่งควรได้รับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท แต่ด้วยชาติกำเนิดซึ่งมีแม่เป็นคนต่างแคว้นจึงไม่ได้รับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท
 
วังโฮ  ขุนศึกแคว้นนังนัง
“เดิมทีเราไม่เชื่อเรื่องโชคชะตา จามอง ก่อนที่ได้พบเจ้า เราเห็นว่าโชคชะตาคือความงามและการเลือกสรรและความปรารถนา แต่โชคชะตากลับไม่เห็นความปรารถนาของเราด้วยการนำเจ้ามาอยู่เบื้องหน้าเรา วังจาซิลพี่สาวในฐานะเชื้อพระวงศ์ได้มีคำสั่งให้เราปลิดชีวิตเจ้า แต่เรากลับไม่สามารถทำร้ายเจ้าแม้แต่เส้นผม ทันทีที่เราเห็นเจ้าก็แทบหลั่งน้ำตา นั่นเป็นเพราะเจ้างดงามเหลือเกิน นั่นเป็นเพราะโชคชะตาของเจ้าช่างน่ารันทดเหลือเกิน  ที่สำคัญความรักทำให้ยากที่จะเปิดเผยออกมาได้ สิ่งที่ทำได้คือยอมตายภายใต้เงื้อมมือเจ้า เช่นนี้แล้วเราก็จะไม่เห็นเจ้าตาย เช่นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรับรู้ว่าเจ้าหลงรักองค์ชายโฮดง“
 
วังโฮเป็นน้องชายของวังจาซิล   ไม่เพียงมีฐานะเป็นลุงขององค์หญิงนังนัง  ทั้งยังเป็นขุนศึกที่มากความสามารถกุมกำลังทหารแคว้นนังนัง มีสองบุคลิกในตน บางครั้งดูเหี้ยมโหด แต่บางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองไปได้ เป็นผู้นิยมชมชอบในสุรานารีเฉกเช่นชายทั่วไป   ทั้งที่วังโฮเป็นขุนศึกที่มีวรยุทธเป็นเลิศ สันทัดการใช้อาวุธต่างๆ ไม่ว่าเป็นทวน,กระบี่และแม้แต่ธนู แต่ก็เป็นผู้หลงใหลในบทกลอนและภาพวาด ด้วยความที่รักและเอ็นดูองค์หญิงลาฮีซึ่งเป็นหลานสาว วังโฮไม่ลังเลที่จะถ่ายทอดวรยุทธประจำตระกูลซึ่งไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกให้นาง
จันทร์เสี้ยว
 
แหล่งข้อมูลและรูปภาพ
Advertisements
 
1 Comment

Posted by on 2010/01/10 in mE my eNteRtaInmEnT

 

One response to “Princess Ja Myung Go : จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

  1. Warm

    2010/03/03 at 6:28 AM

    Love it! ^^

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Mck's Movie

ความเห็นหลังชม และบทวิจารณ์หนังประจำสัปดาห์

S0174123's Blog

Just another WordPress.com weblog

"Montho"s Blog

Just another WordPress.com weblog

crabbielife

A Fangirl's Feed

SHINHWA SINGAPORE

Sharing orange love on the little red dot

Happy Voice * ANDY

SHINHWA's ANDY Fan Site

afphrodietic

Random shows and dramas, mostly Korean.

ABSOLUT SHINHWA

나는 신창다.

SHCJ Indonesia

Orange World Navigator

★ SHINHWA EMPIRE ★

ALL ABOUT SHINHWA ♥

My Statistical Methods

There is a difference between knowing the path and walking the path. >>> The Matrix

МøИţěЄ ÞҐµЗҜþäЯϊςћẪŖť

Beginning-Birth-Forever-Friendship

KLIVE DL

To Live is To share

Junjin's Thai Fans Community

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: