RSS

การให้อภัย —> จิตวิทยาสังคม

06 May
วันนี้อ่านการให้อภัย
 
McCullough , Pargament และ Thoresen (2000)
พูดถึงการให้อภัยว่า
การให้อภัยเป็นกระบวนการภายในของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เชิงบวกต่อการกระทำผิดของผู้อื่นที่มีต่อเรา
ที่เกิดขึ้นในบริบทที่จำเพาะระหว่างบุคคล
และปัจจัยที่ก่อให้อเกิดการให้อภัยมากที่สุด คือ "การเข้าอกเข้าใจ" (emphthy)
 
ข้อสนใจของเราคือ
ในความสัมพันธ์ของผู้คน
ถ้าเป็นคนใกล้ชิดการให้อภัยก็อาจทำกันได้
เพราะยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์
ในความรุนแรงของความผิด
ถ้าทำผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็คงจะให้มันผ่านเลยตามเลยได้
แต่ถ้าความรุนแรงของความผิดมากเกิดเหตุ
การให้อภัยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหล่ะ
 
เราไม่ได้ต่อต้านการให้อภัย
เพียงแต่เราอยากรู้ว่า
แต่ละมีอะไรเป็นพื้นฐานในการให้อภัยผู้อื่น
โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นความผิดขั้นรุนแรง
จันทร์เสี้ยว
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 2008/05/06 in ForGiveNess

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Mck's Movie

ความเห็นหลังชม และบทวิจารณ์หนังประจำสัปดาห์

S0174123's Blog

Just another WordPress.com weblog

"Montho"s Blog

Just another WordPress.com weblog

crabbielife

A Fangirl's Feed

SHINHWA SINGAPORE

Sharing orange love on the little red dot

Happy Voice * ANDY

SHINHWA's ANDY Fan Site

afphrodietic

Random shows and dramas, mostly Korean.

ABSOLUT SHINHWA

나는 신창다.

SHCJ Indonesia

Orange World Navigator

★ SHINHWA EMPIRE ★

ALL ABOUT SHINHWA ♥

My Statistical Methods

There is a difference between knowing the path and walking the path. >>> The Matrix

МøИţěЄ ÞҐµЗҜþäЯϊςћẪŖť

Beginning-Birth-Forever-Friendship

KLIVE DL

To Live is To share

Junjin's Thai Fans Community

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: